Geboren en getogen aan zee vormden  strand, zee en duinen het natuurlijke landschap waarin ik groot groeide. Ik herinner me het heerlijke gevoel van vrijheid en ruimte op het strand en de vrolijke opwinding als we in de winter konden sleeën en schaatsen in de duinen.

zee

Aan school heb ik geen blije herinnering. Ik voelde me als kind vaak gespannen en onzeker. De school leerde mij niet op mijzelf vertrouwen. Ook de universiteit, waar ik mijn doctoraal examen Duitse taal- en letterkunde succesvol aflegde, droeg daar niet aan bij. Ik leerde er vooral denken en niet wie ik werkelijk ben.

Ik was 21 toen ik als docente startte op een school voor voortgezet onderwijs (havo/vwo). Ik vervulde diverse taken naast het lesgeven en heb er veel geleerd. Vooral het begeleiden van jongeren trok me. Later gaf ik leiding aan onderwijshervormingen (basisvorming, tweede fase), kreeg ik inzicht in veranderprocessen en ervoer ik het belang van open en transparant communiceren.

Na 29 jaar stapte ik op en begaf me in de (onderwijs)consultancy. Ik leerde het voortgezet onderwijs in de breedte en het middelbaar beroepsonderwijs kennen. Na een korte en intensieve leerperiode keerde ik terug naar een als ‘zeer zwak’ gekwalificeerd vmbo met isk (internationale schakelklassen). Ik wilde me graag weer met een school en al zijn geledingen verbinden en als leidinggevende bouwen aan een betere school. Na drie jaar stond de school weer op de kaart. Op 21 december 2012 nam ik afscheid. Mijn werk daar zat erop, ik volgde de roep van mijn ziel.

In al die jaren heb ik diverse scholingen gevolgd die een balans brachten in denken én voelen:

lichtblauw voor site Diverse communicatietrainingen

magenta voor siteAvatar masteropleiding

groen coor siteOpleiding intuïtieve ontwikkeling, healing en reading  bij Soare in Den Haag: www.soare.nl

kobaltblauw voor site 2Bewustzijnsontwikkeling  bij het Elohim Centre in Groningen (Veelerveen): www.elohim-centre.org

rood voor siteTraining traumaverwerking m.b.v. de Siberisch sjamanistische methode van Olga Yahontova (Kharitidi) bij Fransje Bik in Frankrijk: www.natuurlijkhelen.nl

Na 33 jaar werken in het reguliere onderwijs wijd ik mij nu aan bezield leren, ont-wikkelen met hart en ziel, zowel in het onderwijs als op persoonlijk gebied.