Alles wat wij als individu of als onderdeel van een systeem (bijv. familie, school, samenleving) op ons pad tegenkomen, nemen wij waar en ervaren wij op onze eigen unieke wijze. Ieder heeft zijn eigen waarheid, gekleurd door alle voorafgaande ervaringen, emoties en overtuigingen. Deze liggen opgeslagen in ons niet-fysieke lichaam, een energetisch veld om ons heen, dat verbonden is met ons fysieke lichaam. De ziel kun je zien als het onzichtbare ‘veld’ dat al je ervaringen bevat.

Bezield leren veronderstelt betrokkenheid van de ziel bij het leren. Het hart brengt verbinding tot stand met de ziel. Ontwikkeling geschiedt, wanneer de banden van conditionering en aanpassing, van ontkenning en vergetelheid afgewikkeld worden. Dan kom je bij je essentie en leer je in vrijheid te kiezen wat jouw hoogste goed en dat van anderen dient.

Kennis en inzichten die doorleefd worden, leiden tot groei. Daar is tijd voor nodig. En rust.
Dat laatste vergeten we vaak. We hebben veelal een vol dagprogramma en ‘moeten’ veel van onszelf en van anderen. We raken moe en geïrriteerd en projecteren graag de oorzaak van onze onlustgevoelens op anderen. Zo raken we verder van onszelf verwijderd en verwikkeld in strijd.

Op het moment dat we de moed hebben om de buitenwereld te leren zien als spiegel van onze binnenwereld, kunnen we de oorzaken van onze pijn alleen nog in onszelf vinden. We kunnen dat wat we niet zagen omdat het in onze schaduw stond, in het licht zetten. Dan kan het getransformeerd worden en kunnen we de kracht ervan gaan ervaren.