‘Ieder kind is een genie zolang wij geen gedachten van angst en beperking op het kind overdragen en het openen voor de grote vreugde van het leven’.

Tibetaans kind

kobaltblauw voor site 2 Prof. Sjetinin, oprichter van het Staatslyceum voor persoonlijkheid- en karakterontwikkeling voor de jeugd in Tekos, Kaukasus – Rusland

Het onderwijs raakt ontzield. Vergaande wet- en regelgeving vragen van leerkrachten en docenten aanpassing hetgeen de eigen integriteit in de weg staat. Integer zijn betekent trouw zijn aan eigen interesses, behoeften en mogelijkheden.

Bezield leren erkent het belang van onderwijs vanuit afstemming op behoefte, interesse en mogelijkheden van kinderen, jongeren én leerkrachten. Dit onderwijs bevestigt zowel het kind /de jongere als de leerkracht in wie ze zijn. Kinderen en jongeren blijven zo op een natuurlijke wijze leergierig, leerkrachten bevorderen op natuurlijke wijze de ontwikkeling van de leerlingen en van zichzelf.

Veel kinderen en jongeren van nu  hebben een andere intelligentie dan die van de oudere generatie. Het is een intelligentie van het hart: sociaal, warm, intuïtief en op beelden gericht. Ze denken vaak ook associatief. Ze zijn beter in staat denken (hoofd) en voelen (buik) met het hart te verbinden tot een voelend weten. Ze verlangen naar echtheid, authenticiteit en respect voor ieders kwaliteiten en veelkleurigheid. Hiermee leven ze waarden voor ten behoeve van een nieuwe samenleving inclusief onderwijs. Spelenderwijs leren vanuit het hart met respect voor eigen innerlijke wijsheid staat voorop.

‘Jammer genoeg wordt deze innerlijke wijsheid snel afgeleerd als het kind zo snel mogelijk moet leren denken. De kracht van het hart wordt daarmee verschoven naar het rationele houvast, door de zekerheden die van buitenaf worden aangeleerd met het verstand. de verstandelijke vermogens worden allesomvattend en het inzicht van het hart verstilt’.

‘Een ideaal onderwijssysteem is meer gericht op het ervaren van het leven door ermee te spelen, zich erover te verwonder, erover na te denken en zo tot een innerlijke zekerheid te komen naast een verstandelijk inzicht’.

oranje voor sitePaul de Blot, hoogleraar Business Spiritualiteit aan de universiteit van Nijenrode